Mi imagen

2024ko ekainaren 9an Europar Parlamenturako hauteskunde-mahaieko kideen kontsulta

Egiaztatu ekainaren 9ko hauteskundeetan udal osoko bilkurak maiatzaren 13an egin zozketaren ondoren, hauteskunde-mahaietan parte hartu behar duzun. Jakinarazpena etxean jasoko duzu. Kontuan hartu 11 hauteskunde-mahai daudela Zumaian, eta mahai bakoitzeko 3 titular (presidentea gehi 2 bokal) eta kargu bakoitzeko 2 ordezko izendatzen direla, osotara 99 pertsona. Halaber, hasieran haien etxean ofizialki jakinarazpena jaso duten pertsona horietako batzuek legeak baimentzen dituen desenkusak aurkeztu eta Azpeitiko Hauteskunde Batzordeak onartuz gero, zozketan atera diren erreserbako pertsonei jakinarazpen berria egingo zaie, hutsuneak betetzeko.Desenkusak soilik etxean jakinarazpen ofiziala jaso bada aurkeztu ahalko dira Azpeitiko Hauteskunde Batzordean.Desenkusak onartu ahala, titularrak eta ordezkoak eguneratuko dira.


Consulta miembros de mesa para las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024

Comprueba si tienes que participar en las mesas electorales tras el sorteo del Pleno del Ayuntamiento realizado el día 13 de mayo en las elecciones del 9 de junio. Recibirás la notificación en tu domicilio. Hay que tener en cuenta que en Zumaia hay 11 mesas electorales, en las que se nombran 3 titulares por mesa (presidente más 2 vocales) y 2 suplentes por cargo, en total 99 personas. Asimismo, si alguna de las personas iniciales que reciben notificación oficial en el domicilio presentaran las excusas que la ley permite y la Junta Electoral de Azpeitia las admitiera, se procederá a una nueva notificación a las personas de la reserva que resultaron elegidas en el sorteo para suplir las vacantes.Solo se pueden presentar excusas ante la Junta Electoral de Azpeitia si se ha recibido la notificación oficial en el domicilio. A medida que se acepten las excusas, se actualizaran los titulares y suplentes

Sartu zure NAN zenbakia hizki larriz / Introduce tu DNI con letra mayúscula

Adibidea / Ejemplo: 77777777X